Aons lönekartläggningsverktyg

Ingen arbetsgivare vill ha osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att genomföra en lönekartläggning med Aons verktyg skapas ett underlag med mervärde för det belöningsstrategiska arbetet.

Aons verktyg möjliggör att på ett enkelt sätt själv kunna ta fram en lönekartläggning och analysunderlag som motsvarar DOs krav.
Vad säger lagen?

Utgångspunkten i Aons lönekartläggningsverktyg är enkelhet. Med hjälp av verktyget tas grafer och tabeller fram som underlag i kartläggningen. Förekomsten av lika och likvärdiga arbeten, medianlöner, min- och maxlöner, hierarkiska löneskillnader samt löneutveckling, alla faktorer uppdelade på män respektive kvinnor redovisas på ett överskådligt sätt.

Möjlighet finns även att lägga till egna variabler för utökad funktionalitet, som tex ålder, anställningsår som ger en indikation på populationers sammansättning.

Dataunderlag

Abonnenter av verktyget kan logga in och importera det underlag som ligger till grund för tabeller och grafer.
En rapport i Excel med alla tabeller och grafer kan sedan laddas ned baserat på underlaget.

Tabeller

I rapporten finns ett flertal tabeller med jämförelser av bl.a. medianlöner för lika samt likvärdiga befattning samt hur många inom befattningen som är kvinnor och män. I tillägg erhålls även tabeller för analys av kvinnodominerade befattningar samt hierarkiska löneskillnader.

Grafer

Grafer som visar lönespridningen mellan kvinnor och män finns inkluderade i rapporten. Filtrera grafer utifrån befattningar, ort eller liknande för att göra än mer detaljerade analyser.

Konsultstöd

Att ta stöd i lönekartläggningsarbetet kan underlätta processen på många sätt. En introduktion till lönekartläggning, stöttning med arbetsvärdering eller projektledning är exempel på hur Aons konsulter kan vara till hjälp.

Hur kan konsultstöd underlätta?

Kontakta Aon för mer information
om verktyget och personlig rådgivning.


Kontakta oss