Lönekartläggning

”Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda.

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys. Den grundläggande frågan är alltså om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning.” – Från DO´s hemsida

Lönekartläggningen kan upplevas svår och krånglig. Vi erbjuder därför enkla verktyg för att effektivt genomföra lönekartläggningen. Användarvänliga rapporter, analyser och tillgång till konsultstöd möjliggör en smidig lönekartläggningsprocess.

Dataunderlag

Abonnenter av verktyget kan logga in och importera det underlag som ligger till grund för tabeller och grafer. En rapport i Excel med alla tabeller och grafer kan sedan laddas ned.

Tabeller

I rapporten finns ett flertal tabeller med jämförelser av bl.a. medianlöner för lika samt likvärdiga befattning samt antal män kvinnor och män. I tillägg erhålls även tabeller för analys av kvinnodominerade befattningar samt hierarkiska löneskillnader.

Grafer

Grafer som visar lönespridningen mellan kvinnor och män finns inkluderade i rapporten. Filtrera grafer utifrån befattningar, ort eller liknande för att göra än mer detaljerade analyser.


Konsultstöd

Att ta stöd i lönekartläggningsarbetet kan underlätta processen på många sätt. En introduktion till lönekartläggning, stöttning med arbetsvärdering eller projektledning är exempel på hur Aons konsulter kan vara till hjälp.


Kontakta Aon för mer information
om verktyget och personlig rådgivning.


Kontakta oss