Lönekartläggning

”Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.” – Diskrimineringsombudsmannen

Lönekartläggningen kan upplevas svår och krånglig. Vi vill att du som arbetsgivare ska kunna använda enkla verktyg för att effektivt genomföra lönekartläggningen. Användarvänliga rapporter, analyser och tillgång till konsultstöd möjliggör en smidig lönekartläggningsprocess.

Användarvänligt & tidseffektivt

Webbaserat analysverktyg med tabeller och grafer i Excel.

Lönekartläggningsverktyget

Konsultstöd

Ta stöd i arbetet av erfarna konsulter genom projektledning, utbildning och löpande rådgivning.

Hur kan konsultstöd underlätta?

Förmånligt pris

Lönekartläggning i enlighet med lagkraven och analys till ett förmånligt pris.

Vad säger lagen?


Kontakta Aon för mer information
om verktyget och personlig rådgivning.


Kontakta oss