BAS OnLine

Mobilanpassat

BAS on-line

Arbetsvärdering på nätet

BAS - Arbetsvärdering on-line

BAS systemet är ett arbetsvärderingssystem som används för att värdera merparten av
alla arbeten som finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Systemet uppfyller de formella krav som ställs på system som används vid
lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav.

Med BAS on-line genomförs, hanteras och dokumenteras företagets BAS-värderingar.

BAS on-line erbjuder även en dynamisk rapportfunktion
som bla möjliggör ett effektivt kalibreringsarbete.