BAS - Arbetsvärdering online

BAS systemet är ett arbetsvärderingssystem som används för att värdera merparten av
alla arbeten som finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Systemet uppfyller de formella krav som ställs på system som används vid
lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav.

Med BAS online genomförs, hanteras och dokumenteras företagets BAS-värderingar.

BAS online erbjuder även en dynamisk rapportfunktion
som bla möjliggör ett effektivt kalibreringsarbete.