BAS logga
 
BAS är ett arbetsvärderingsverktyg. Med arbetsvärdering som hjälpmedel underlättas
bland annat jämställdhetsarbetet och arbetet med en effektiv och rättvis lönepolitik.

I BAS värderar man utifrån faktorer. Det innebär att arbetets eller befattningens
krav delas upp i ett antal beståndsdelar eller faktorer. Varje faktor är indelad i
grader och nivåer som beskriver och rangordnar kravens storlek.

För information om systemet, kontakta AON tel. 08-505 559 40.
Powered by AON Hewitt (c) 2020
Version: 1.5.2.17843 2020-08-30 03:00
Aons Integritetspolicy | Information om cookies
d;klasfjdflkajsdf