Lönestatistik

Uppdaterad databas,
Bäste medlem i Almega. Vi utökar nu vår rapport med information om inte bara månadslön och totalersättning utan även information om förmåner, som tíll exempel, berättigande till tjänstebil, pensionsförmåner antal semesterdagar med mera. Rapporterna är geografiskt indelade, den stora Sverigerapporten innehåller även information om arbetarlöner. Rapporterna publiceras enligt önskemål även i excelformat, se exempel.

Företag som inrapporterar lönedata till databasen och som därmed medverkar till att databasen nu omfattar mer än 90 000 individer får genom sin licens tillgång till rapporterna.
Licenskonstnaden är 8.000 kronor (företag upp till 100 anställda 3.000 kronor)

Det finns även möjlighet att köpa rapporterna utan egen inrapportering för 25 000 kronor, vänligen kontakta Aon Hewitt se kontaktuppgifter nedan

Behöver ni hjälp med inrapporteringen? Kontakta oss!


Exempelrapport Exempelrapport