Vanliga frågor och svar

Vad är värdet för medlemsföretag att ansluta sig till en gemensam tjänst för marknadslönestatistik?
Svar: Medlemsföretaget får tillgång till pålitlig information om en av de största kostnaderna samt möjlighet att jämföra utveckling och nivåer med företag liknande sig självt.
Vad är värdet för det mindre företag som normalt inte köper lönestatistik?
Svar: Även det mindre företaget kan få tillgång till information med bra kvalitet och kan på vis känna trygghet i lönesättningen. Detta ger bättre förutsättningar att kontrollera en av de största kostnaderna i ett mindre företag. Dessutom säkerställs att det mindre företagets utmaningar noteras i samband med kommande avtalsrörelser. Ju större kunskap om lön desto större möjligheter att påverka.
Hur ser inrapporteringsprocessen ut och när ska det vara färdigrapporterat?
Svar: Ju tidigare företaget rapporterar in desto bättre. Dock behöver inrapporteringen vara klar i slutet av mars då vi gör den första analysen, därefter kommer det finnas ett inrapporteringstillfälle med analys under hösten 2015. För år 2016 kommer det finnas möjlighet till tre inrapporteringstillfällen.
När får man tillgång till marknadsstatistik och rapporter?
Svar: De första resultaten beräknas redovisas under april månad.
Vad kostar det att ansluta sig?
Svar: Vi har tagit fram ett mycket attraktivt pris för Almegas medlemsföretag.
Klicka här för utförlig prisinformation
Kan medlemsföretagen få mer än lönestatistik?
Svar: Förutom grundtjänsten där relevant marknadslönestatistik för företaget ingår, kan företagen få fördjupade tilläggstjänster med analys av eget resultat hjälp med skapande av lönestrukturer hjälp med lönekartläggningar enligt Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer etc.
Vidare till Vad kostar det?