Lönestatistik för medlemmar i Almega förbund

Lönesättning kan upplevas svårt och krångligt. Vi vill att du som arbetsgivare ska kunna använda enkla verktyg för att erhålla lönestatistik. Därför har Almega ett samarbete med Aon som ger dig som medlem fördelaktigt pris och villkor.

Förmånligt pris

Prisvärd och omfattande lönestatistik. Kunskap om löneläget är en förutsättning för att sätta en lön som engagerar och motiverar medarbetarna.

Via medlemskap i Almega kan ert företag ta del av lönestatistik till ett kraftigt nedsatt pris.

Varför lönestatistik?

Enkel arbetsvärdering

För att kunna inrapportera era befattningar och ta del av lönestatistik samt jämföra era befattningar mot en marknad behöver man använda någon form av arbetsvärdering.

Att värdera befattningar med stöd av Almeganivåer är enkelt! Vår lathund i kombination med NYK koder underlättar förarbetet.

Arbetsvärdering via Almeganivåer

Lathund

Snabb tillgång till statistik

Lönestatistik med sökfunktion. Ta fram statistik direkt i portalen alternativt hämta hem de klassiska rapportformaten i PDF och Excel.

Vi har ändamålsenliga processer för såväl datainsamling som slutrapporter för att förenkla HR arbetet!

Lönestatistik

Registrera ditt företag

BeställningssidaVi kan också hjälpa till med Lönekartläggning

”Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.” – Diskrimineringsombudsmannen

Vi vill att du som arbetsgivare ska kunna använda enkla och prisvärda verktyg för att effektivt genomföra lönekartläggningen. Användarvänliga rapporter, analyser och tillgång till konsultstöd möjliggör en smidig lönekartläggningsprocess

Läs mer om verktyget här.

Lönekartläggning