Lönestatistik för medlemmar i Almega förbund

Lönesättning kan upplevas svårt och krångligt. Vi vill att du som arbetsgivare ska kunna använda enkla verktyg för att erhålla lönestatistik. Därför har Almega ett samarbete med Aon som ger dig som medlem fördelaktigt pris och villkor.

Förmånligt pris

Prisvärd och omfattande lönestatistik. Kunskap om löneläget är en förutsättning för att sätta en lön som engagerar och motiverar medarbetarna.

Varför lönestatistik?

Enkel arbetsvärdering

Lönestatistik genom enkel arbetsvärdering. Arbetsvärdering är en viktig aspekt för att kunna ta konsekventa, rättvisa, försvarbara beslut.

Arbetsvärdering via Almeganivåer

Snabb tillgång till statistik

Lönestatistik med sökfunktion. Ta fram statistik direkt i portalen alternativt hämta hem de klassiska rapportformaten i PDF och Excel.

Lönestatistik

Registrera ditt företag

Beställningssida